DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Politika o zasebnosti

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (»DH«) daje največjo pozornost varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ta Politika o zasebnosti določa namen in načine obdelave osebnih podatkov in opisuje, kako zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in razkrivamo vaše podatke, vključno z osebnimi podatki, v povezavi z vašim dostopom in uporabo mobilne denarnice DH Denarnik (»aplikacija«) ter uporabo mobilnih denarnic tretjih ponudnikov, v katero uporabnik doda svojo DH plačilno kartico in z njo izvaja plačila. Vsakokrat veljaven seznam tretjih ponudnikov mobilnih denarnic, s katerimi ima hranilnica sklenjeno pogodbeno razmerje za dodajanje kartic v njihovo denarnico, je objavljen na spletni strani hranilnice.

Ko ta Politika o zasebnosti omenja »mi«, »nas« ali »naš«, se nanaša na Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, s sedežem in registriranim naslovom na Miklošičevi cesti 5, 1000 Ljubljana, ki je odgovorna za obdelavo vaših podatkov po tej Politiki o zasebnosti (»upravljavec podatkov«, »hranilnica«). Za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem, obdelavo in zaščito osebnih podatkov se obrnite na e-poštni naslov dpo@delavska-hranilnca.si, telefonska številka +386 1 3000 200.

Ko ta Politika o zasebnosti omenja »vi« ali »vaš« se nanaša na vas kot uporabnika naše Storitve.

Za namene te Politike o zasebnosti se izraz »Storitev« nanaša na storitve upravljanja s kartičnimi nastavitvami, pregleda zgodovine transakcij, potrjevanja spletnih plačil s plačilnimi karticami in dodajanja kartic v mobilno denarnico tretjih ponudnikov v skladu s Splošnimi pogoji uporabe DH plačilnih kartic preko mobilnih denarnic tretjih ponudnikov ter storitev, ki so povezane s pošiljanjem in prejemanjem takojšnjih plačil v skladu s pravili slovenske nacionalne sheme Flik ter Splošnimi pogoji uporabe mobilne denarnice DH Denarnik.

S sprejetjem Splošnih pogojev uporabe mobilne denarnice DH Denarnik in/ali Splošnih pogojev uporabe DH plačilnih kartic preko mobilnih denarnic tretjih ponudnikov, skupaj s to Politiko o zasebnosti se strinjate z zbiranjem, uporabo, obdelavo, shranjevanjem in razkritjem podatkov v skladu s to Politiko o zasebnosti. Osebni podatki, ki jih zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in shranjujemo, se uporabljajo samo za zagotavljanje in izboljšanje Storitve. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali, dali v skupno rabo ali razkrivali tretjim osebam, razen kot je opisano v tej Politiki o zasebnosti.

1. Pravna osnova za obdelavo podatkov

Obdelava podatkov je potrebna:

 • za izvajanje pogodbe (6. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (1)(b) (»GDPR«)), ki jo je sklenil uporabnik, na katerega se nanašajo podatki (vi), in v skladu s katero je Upravljavec podatkov dolžan zagotavljati storitve, kot so opredeljene v Splošnih pogojih uporabe mobilne denarnice DH Denarnik,
 • na podlagi vaše izrecne privolitve (6. člen GDPR (1)(a)), kot opredeljeno v nadaljevanju tega Pravilnika o zasebnosti (npr. če izrazite soglasje za prejemanje potisnih sporočil ali izrecno potrdite, da sprejemate Splošne pogoje uporabe DH plačilnih kartic preko mobilnih denarnic tretjih ponudnikov),
 • na podlagi zahtev veljavne zakonodaje, to je določil Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma(v nadaljevanju: ZPPDFT-2) (6. člen GDPR (1)(c)).

2. Kateri podatki se zbirajo in/ali obdelujejo

Podatki o vas in vaši mobilni napravi, v postopku registracije v aplikacijo:

 • Informacije o vaši mobilni napravi,
 • Operacijski sistem in verzija,
 • Davčna številka,
 • Ime in priimek,
 • Mobilna aplikacija ter njena različica,
 • IP naslov
 • Informacije o kontaktnem podatku (aliasu): telefonska številka, elektronski poštni naslov,
 • Vrsta uporabnika (fizična oseba),
 • Naslov: ulica in hišna številka, pošta in poštna številka,
 • Številka kartice in datum zapadlosti kartice,
 • Kontaktna številka za pošiljanje enkratnega gesla.

Podatki o vas in vaši mobilni napravi, v kolikor uporabljate funkcionalnost Flik:

 • Podatki o transakcijskem računu (IBAN in BIC),
 • Potisni žeton,
 • Podatki o transakcijah.

Podatki o vas in vaši mobilni napravi, v postopku dodajanja vaše DH plačilne kartice v mobilno denarnico tretjega ponudnika in plačevanja:

 • Potisni žeton (za pošiljanje plačilnih žetonov in potisnih obvestil),
 • Znesek in naziv trgovca spletnega plačila,
 • Znesek in naziv trgovca za kartična plačila izvedena z mobilno aplikacijo,
 • Varnostne kartične nastavitve.

Če uporabljate plačilne storitve v skladu s Splošnimi pogoji uporabe DH plačilnih kartic preko mobilnih denarnic tretjih ponudnikov, v katero ste dodali svojo plačilno kartico, hranilnica s tretjimi ponudniki izmenjuje nekatere osebne podatke, ki so potrebni za dodajanje kartice v mobilno denarnico tretjih ponudnikov in njeno nemoteno uporabo v digitalizirani obliki plačilne kartice. Tretji ponudniki mobilnih denarnic osebne podatke uporabnika kartice obdelujejo kot samostojni upravljavci podatkov. Pred uporabo storitve, se v koraku preden dodate kartico v mobilno denarnico tretjega ponudnika, podrobno seznanite z njihovimi pogoji poslovanja in z informacijami o obdelavi osebnih podatkov s strani izbranega tretjega ponudnika mobilne denarnice.

Hranilnica si osebne podatke imetnikov kartic s tretjimi ponudniki mobilnih denarnic izmenjuje zato, da lahko uporabniku omogoči plačevanje z digitalizirano DH plačilno kartico preko plačilnih storitev izbranega tretjega ponudnika mobilne denarnice.

Ko dodajate DH plačilne kartice mobilne denarnice tretjih ponudnikov:

V primeru dodajanja kartice v mobilno denarnico tretjih ponudnikov, uporabnik z izbiro te funkcije v mobilni denarnici DH Denarnik doda svojo plačilno kartico v storitev tretjega ponudnika ali doda svojo DH plačilno kartico neposredno v mobilni denarnici tretjega ponudnika na način, ki ga omogoča izbrani ponudnik.

Na zahtevo uporabnika hranilnica njegove kontaktne podatke in podatke o njegovi DH plačilni kartici posreduje izbranemu tretjemu ponudniku mobilne denarnice, v katero uporabnik dodaja svojo DH plačilno kartico.

Splošen obrazec za dodajanje kartice in obdelavo podatkov v mobilne denarnice tretjih ponudnikov zahteva izrecno potrditev s strani uporabnika pred posredovanjem zahtevanih minimalnih podatkov izbranemu tretjemu ponudniku mobilne denarnice:

 • ime in priimek uporabnika,
 • poštna številka,
 • naslov uporabnika,
 • država,
 • mesto,
 • telefonska številka,
 • kriptirana (t.i. "Opaque") številka kartice,
 • digitalna številka kartičnega računa ("Funding Primary Account Number" oz. "fPAN"),
 • datum veljavnosti kartice.

V primerih, ko tretji ponudnik mobilne denarnice za namen izvajanja storitve plačevanja z DH plačilnimi karticami preko njegove mobilne denarnice zahteva širši nabor podatkov, se tretjemu ponudniku poleg obveznih podatkov iz splošnega obrazca na izrecno zahtevo uporabnika lahko pošiljajo tudi:

 • podatki o uporabniku:
  - unikatni elektronski naslov s katerim je uporabnik registriran v oblačni račun izbranega tretjega ponudnika,
 • podatki o kartici:
  - varnostna koda CVV,
 • podatki o napravi:
  - tip naprave, izbrani jezik naprave, unikatni identifikator naprave, lokacija naprave, telefonska številka naprave, ime naprave, IP naslov, način tokenizacije DH plačilne kartice, priporočilo glede načina verifikacije, verzija uporabljenega barvnega standarda ter ocena tveganosti naprave, računa ali telefonske številke,
 • ter opisni podatki:
  - kot so podatek o zadnji spremembi, način vnosa podatkov o DH plačilni kartici in kriptirano enkratno geslo.

Ko plačujete z digitalizirano obliko DH plačilne kartice preko mobilne denarnice tretjega ponudnika

Kadar uporabnik s svojo digitalizirano obliko DH plačilne kartice opravlja plačila preko mobilne denarnice tretjega ponudnika, hranilnica s tem tretjim ponudnikom deli podatke o plačilih, ki jih uporabnik kot imetnik kartice izvede preko mobilne denarnice tretjega ponudnika. Za avtorizacijo in izvajanje plačil se uporabljajo žetoni, ki omogočajo, da osebni podatki izmenjujejo v kriptirani obliki.

Hranilnica bo od tretjih ponudnikov mobilnih denarnic za namen preprečevanja prevar in goljufij v zvezi s plačilnimi storitvami v skladu z ZPlaSSIED in ZPPDFT-2 lahko prejela tudi podatke v zvezi z napravo uporabnika oziroma imetnika kartice, plačili, lokacijo in računom imetnika kartice.

Splošne informacije

Splošne informacije o tem, kako hranilnica obdeluje osebne podatke, in informacije o pravicah posameznikov so dostopne na https://www.dh.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Uporaba dovoljenj na vaši napravi

Mobilna denarnica DH Denarnik za delovanje nekaterih funkcionalnosti potrebuje dostop do podatkov in komponent vaše mobilne naprave, kot je opisano v nadaljevanju.

OBVEZNA DOVOLJENJA NA NAPRAVAH Z OPERACIJSKIM SISTEMOM ANDROID

Pregled omrežnih povezav, poln dostop do omrežja, pregled brezžičnih povezav, prejemanje podatkov z interneta
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do interneta za svoje delovanje.

Preprečevanja prehoda v stanje pripravljenosti telefona
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do tega dovoljenja, da prepreči prehod v stanje pripravljenosti telefona med samim procesom plačevanja.

Nadzor vibriranja
Mobilna aplikacija potrebuje to dovoljenje za podajanje povratne informacije uporabniku.

Branje značkovnih obvestil
To dovoljenje je potrebno za branje in spreminjanje števila obvestil, ki jih prejme mobilna aplikacija.

Nadzor nad komunikacijo s tehnologijo bližnjega polja (NFC)
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do komunikacije s tehnologijo NFC za namen komunikacije s terminali POS.

NEOBVEZNA DOVOLJENJA NA NAPRAVAH Z OPERACIJSKIM SISTEMOM ANDROID

Uporaba strojne opreme za prstne odtise in biometrične podatke
Če mobilna naprava podpira prepoznavanje preko prstnega odtisa ali drugega biometričnega podatka, potrebuje mobilna aplikacija to dovoljenje za avtentikacijo uporabnika.

Fotografiranje in kamera
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do kamere za prepoznavo kode QR in s tem sproži plačilo.

Branje stikov, spreminjanje stikov
Uporablja se za dostop do imenika na vašem telefonu za pridobitev kontaktnega podatka (aliasa) prejemnika, ki se nato prevede v podatke o računu prejemnika.

Iskanje računov v napravi
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do računov zaradi potrebe po zagotavljanju združljivosti.

Neposredno klicanje telefonskih številk
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do telefonskega klicanja za klic na kontakte številke hranilnice ter za pošiljanje sporočil v zaledne sisteme za potrebe digitalizacije posamezne kartice.

Spreminjanje in brisanje vsebin na kartici SD in branje vsebin kartice SD
Mobilna aplikacija potrebuje ti dve dovoljenji za shranjevanje podatkov na napravi.

Branje statusa in identitete telefona
Mobilna aplikacija potrebuje to dovoljenje zaradi varnostnih razlogov.

Vzpostavljanje povezave z napravami Bluetooth
Dovoljenje je zahtevano z varnostnega vidika s strani Mastercard-a za branje identifikatorja.

OBVEZNA DOVOLJENJA NA NAPRAVAH Z OPERACIJSKIM SISTEMOM iOS

Branje značkovnih obvestil
To dovoljenje je potrebno za branje in spreminjanje števila obvestil, ki jih sprejme mobilna aplikacija.

Osveževanje aplikacije v ozadju
Uporablja se za osveževanje aplikacije med tem ko ta deluje v ozadju mobilne naprave.

NEOBVEZNA DOVOLJENJA NA NAPRAVAH Z OPERACIJSKIM SISTEMOM iOS

Fotografiranje in kamera
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do kamere za prepoznavo kode QR in s tem sproži plačilo.

Mobilni prenos podatkov
Mobilna aplikacija za delovanje potrebuje dostop do interneta.

Branje stikov, spreminjanje stikov
Uporablja se za dostop do imenika na vašem telefonu za pridobitev kontaktnega podatka (aliasa) prejemnika, ki se nato prevede v podatke o računu prejemnika.

Uporaba strojne opreme za prstne odtise
Če mobilna naprava podpira prepoznavanje preko prstnega odtisa, potrebuje mobilna aplikacija to dovoljenje za avtentikacijo uporabnika.

Uporaba Face ID
Če mobilna naprava podpira prepoznavanje s pomočjo obraza, potrebuje mobilna aplikacija to dovoljenje za avtentikacijo uporabnika.

Obvestila
Mobilna aplikacija potrebuje dostop do obvestil za pošiljanje in prejemanje potisnih obvestil.

Dostop do vaših osebnih podatkov, do katerih dostopa mobilna aplikacija, lahko omejite v nastavitvah vaše mobilne naprave. Pri tem prosimo upoštevajte, da bo v primeru omejitve dostopa delovanje posameznih funkcionalnosti onemogočeno zaradi morebitnega nepravilnega delovanja mobilne aplikacije.

Biometrična podatka, kot sta prepoznava prstnega odtisa in obraza, se lahko uporabljata namesto gesla za vstop v mobilno aplikacijo DH Denarnih ter za potrjevanje plačilnih transakcij v mobilni aplikaciji. Podatek o prstnem odtisu oziroma obrazu je shranjen izključno na vaši mobilni napravi. Mi podatkov o prstnem odtisu in sliki obraza ne obdelujemo (jih ne hranimo in do njih ne dostopamo), kar pomeni, da nismo upravljalec tovrstnih osebnih podatkov. Prav tako ni mogoče šteti, da po našem naročilu tovrstne podatke obdeluje pogodbeni obdelovalec. Upoštevajoč navedeno mi ne zagotavljamo skladnosti obdelave tovrstnih osebnih podatkov z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali GDPR. Ravno tako ne odgovarjamo in ne jamčimo za varnost funkcije preverjanja pristnosti prstnih odtisov in prepoznave obraza na katerikoli mobilni napravi ter delovanje funkcije na način, kot jo predstavlja proizvajalec naprave.

Mobilna aplikacija vas bo zaprosila za soglasje za obdelavo podatkov, ki so potrebni za dodatne funkcije, ki jih mobilna aplikacija omogoča – neobvezna dovoljenja.

3. Za katere namene uporabljamo podatke, ki jih zbiramo

Podatke o vas, vključno z vašimi osebnimi podatki, in vaši mobilni napravi uporabljamo, shranjujemo in obdelujemo z namenom zagotavljanja storitve:

 • verificiranje in avtenticiranje informacij ali identifikacij, ki nam jih zagotovite,
 • avtenticiranje vašega dostopa do mobilne aplikacije,
 • registriranje mobilne denarnice v mobilni aplikaciji,
 • digitaliziranje plačilne kartice (ustvarjanje žetonov) in uporabo mobilnih denarnic tretjih ponudnikov,
 • pošiljanje podatkov za plačilo z digitalizirano kartico trgovcu preko NFC vmesnika (v kolikor mobilna naprava to omogoča),
 • pošiljanje takojšnjih plačil trgovcu preko QR vmesnika,
 • pošiljanje takojšnjih plačil trgovcu preko NFC vmesnika (v kolikor mobilna naprava to omogoča),
 • pošiljanje takojšnjih plačil prejemniku, ki ima definiran kontaktni podatek (alias) v Imeniku Flik,
 • pošiljanje zahtevkov za plačila prejemniku, ki ima definiran kontaktni podatek (alias) v Imeniku Flik,
 • prejemanje takojšnjih plačil, v kolikor imate definiran najmanj en kontaktni podatek (alias) v Imeniku Flik,
 • prejemanje zahtevkov za plačila, v kolikor imate definiran najmanj en kontaktni podatek (alias) v Imeniku Flik,
 • pregledovanje statusa transakcij, opravljenih z mobilno aplikacijo DH Denarnik,
 • zagotavljanje in spremljanje vaših plačilnih transakcij,
 • prejemanje potisnih obvestil o posodobitvah mobilne aplikacije ali druge informacije v zvezi z uporabo mobilne aplikacije,
 • uveljavljanje pravic v skladu z veljavnimi predpisi.

Na podlagi ZPPDFT-2 ter ZPlaSSIEDse vaši podatki obdelujejo tudi za naslednje namene:

 • ugotavljanje in preverjanje vaše istovetnosti,
 • preverjanje skladnosti transakcij s predvidenim namenom poslovanja,
 • vodenje evidenc in hramba podatkov.

Na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevajo upravljavci in nad katerimi ne prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine, se vaši podatki obdelujejo tudi za namen zagotavljanja boljše ter varnejše uporabniške izkušnje in delovanja aplikacije ter za namen preprečevanja morebitnih prevar in goljufij.

Na podlagi vašega soglasja, se vaši podatki obdelujejo za namen uporabe dodatnih funkcionalnosti mobilne aplikacije, kot je zapisano v točki 2 pod neobveznimi dovoljenji za uporabo mobilne aplikacije.

4. Hramba podatkov

Podatke o izvedenih transakcijah skladno z ZPPDFT-2 hranimo 10 let po opravljeni transakciji oz. po prenehanju poslovnega razmerja, skladno z zakonodajo.

5. S kom si izmenjujemo podatke

Podatkov ne posredujemo ali razkrivamo tretjim osebam, razen kot je navedeno v tem dokumentu ali če nam obveznost posredovanja oziroma razkritja podatkov nalaga zakon ali je za to podana druga ustrezna pravna podlaga.

Obdelavo plačilnih transakcij v našem imenu opravlja podjetje Bankart d.o.o. s sedežem in registriranim naslovom na Celovški cesti 150, 1000 Ljubljana, s katerim smo sklenili ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in je naš pogodbeni partner za obdelavo osebnih podatkov. Nekatere posamične dele zgoraj opisanih obdelav osebnih podatkov, kot na primer pošiljanje potisnih sporočil preko oblačnih storitev oziroma storitev za izvajanje potisnih sporočil preko izbranega ponudnika operacijskega sistema izvaja pod-obdelovalec s sedežem v ZDA, prenos izven EU pa poteka na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021).

Uporabnik ob namestitvi aplikacije iz uradne spletne trgovine izbranega ponudnika operacijskega sistema naprave, na kateri uporablja mobilno denarnico DH Denarnik, poda privolitev k obdelavi osebnih podatkov za potrebe delovanja aplikacije za namen, da lahko Delavska hranilnica uporabi podatke zaradi izvedbe plačila ali druge storitve preko mobilne denarnice DH Denarnik.

6. Potisna obvestila in možnosti zavrnitve

Občasno vam lahko pošljemo potisna obvestila o pomembnih posodobitvah aplikacije ali druge informacije v zvezi z uporabo mobilne aplikacije. Prejemanje takih obvestil lahko zavrnete v Nastavitvah vaše naprave, kjer izberete Obvestila aplikacije in spremenite nastavitve.

7. Varnost

Prevzemamo odgovornost za zagotavljanje varnosti vaših osebnih podatkov.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop ali razkritje podatkov, ki jih prejemamo, shranjujemo ali drugače obdelujemo, imamo vzpostavljene fizične, tehnične, elektronske, organizacijske in postopkovne varnostne sisteme, ki so v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju nejavnih osebnih podatkov. Vse spletne komunikacije so zavarovane z vsemi potrebnimi ukrepi. Dostop do podatkov, na podlagi katerih je mogoča vaša osebna identifikacija, dovoljujemo le osebam, pooblaščenim za obdelavo teh podatkov in morajo biti seznanjene s takimi informacijami, da vam lahko zagotovijo storitev. Te osebe so zavezane k spoštovanju zaupnosti.

8. Avtomatizirano odločanje

Na podlagi določbe 13. in 22. člena GDPR vas obveščamo, da hranilnica pri obdelavi podatkov o uporabi mobilne aplikacije DH Denarnik uporablja avtomatizirano odločanje zgolj v okviru postopkov za preprečevanje plačilnih prevar, in sicer na podlagi 22. člena (2)(a)Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je ta obdelavapotrebna za izvajanje zakonskih obveznosti. Pri tem se ne obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov. Če se z rezultatom avtomatizirane odločitve sistema za preprečevanje plačilnih prevar ne strinjate, lahko to odločitev izpodbijate z navedbo vašega stališča in od hranilnice zahtevate, da odločitev preveri delavec hranilnice.

9. Pravica dostopa posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki

GDPR vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena.

Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev. Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadarkoli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, pri čemer bodo podatki, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi določil zakonov brisani šele po poteku obdobja, določenega z zakonom. V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Pravice iz te točke uveljavljate tako, da na kakršen koli način pošljete zahtevo upravljalcu podatkov (kontaktni podatki navedeni v točki v drugem odstavku teh Pravilnika o zasebnosti) ali pogodbenemu obdelovalcu, podjetju Bankart d.o.o., Ljubljana, s sedežem na Celovški 150, 1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 583 41 00, elektronska pošta: info@bankart.si. O zahtevku bo odločeno, razen v izjemnih primerih, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Če menite, da so bile z obdelavo podatkov kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

10. Spremembe politike o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da to Politiko o zasebnosti kadarkoli spremenimo. Če bomo spremenili to Politiko o zasebnosti, bomo objavili spremenjeno verzijo na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji, in vas o tem obvestili.

Za dodatne informacije o zbiranju, zaščiti in obdelavi osebnih podatkov preberite dokument Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki je na voljo na www.dh.si.

Ljubljana, 25. 6. 2024