DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

DH Leasing d.o.o.
Enostavneje ne gre

Zelo ugodni pogoji, hitra odobritev.
Uresničite željo, preprosto in brez skrbi.

Vhod za partnerje

Skladnost in integriteta

DH Leasing: enostavneje ne gre

Ponujamo leasing za novo ali rabljeno opremo.
Obroke prilagodimo vašim željam in finančnim zmožnostim.
Naredimo vse, da čim prej prevzamete želeno premičnino.


Vloge za odobritev leasinga

Vloga za fizične osebe

Vloga za pravne osebe in samostojne podjetnike

Vloga za kmetovalce


Obrazci in pogoji

Splošni pogoji za finančni leasing za fizične osebe

Splošni pogoji za finančni leasing za pravne osebe

Splošni pogoji za poslovni najem

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Cenik storitev

Register zastopnikov

Pravilnik o pritožbenem postopku in reševanju sporov

Zahteva za uresničevanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Pogosta vprašanja

 • Je kasko zavarovanje predmeta leasinga nujno za ves čas trajanja leasinga?

  Da, ves čas trajanja pogodbe o leasingu, mora biti predmet leasinga kasko zavarovan pri zavarovalnici po izbiri leasingojemalca.

 • Kako ravnam v primeru prometne nezgode?

  Če pride do prometne nezgode, v kateri je udeleženo vozilo, ki je predmet leasinga po pogodbi o leasingu, je potrebno kraj nezgode najprej zavarovati in označiti, pomagati morebitnim oškodovancem in obvestiti policijo. V kolikor je mogoče, izmenjajte podatke z udeleženci v prometni nesreči (ime, priimek, podatke o obveznih zavarovanjih oseb, oziroma izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči). Dodatno – v kolikor ste sam povzročitelj nezgode, ki se zgodi v času, ko osebe, kateri je bila nezgoda povzročena, ni na kraju nezgode, si zapišite registrsko številko poškodovanega vozila, obvestite policijo o nezgodi in stopite v kontakt z osebo, ki je lastnica poškodovanega vozila.

  Škodni dogodek prijavite zavarovalnici, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje za vozilo in nas o tem obvestite. Izdali vam bomo pooblastilo, s katerim boste lahko uredili vse postopke v zvezi s škodnim dogodkom (popravilo vozila, dogovori z zavarovalnico ipd.).

 • Ali lahko prodam vozilo, ki je predmet leasinga, v času ko leasing še ni odplačan?

  Predmet leasinga je mogoče prodati po tem, ko so poravnane vse obveznosti iz naslova pogodbe o leasingu. V tem primeru se lahko dogovorite s kupcem, da kupnino za vozilo poravna neposredno družbi DH Leasing na podlagi ponudbe za predčasni odkup, ki jo izda družba DH Leasing.

 • Kaj se zgodi, če zamudim s plačilom?

  V kolikor pride do zamude pri plačilu po pogodbi o leasingu, ima družba DH Leasing pravico zaračunati zamudne obresti za ves čas trajanja zamude. V kolikor zamuda traja več kot 15 dni, vam družba DH Leasing po pošti pošlje opomin, ki se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom družbe DH Leasing.

 • Kakšen je minimalni polog pri leasingu?

  Minimalni polog je določen glede na vrsto predmeta leasinga in vašo kreditno sposobnost.

 • Sem upokojenka in potrebujem nov avto. Ali lahko dobim leasing?

  Vsaka oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem lahko poda vlogo za financiranje predmeta leasinga, ki bo obravnavana v skladu s pravili in pogoji družbe DH Leasinga za odobritev financiranja. V primeru, da ste upokojenec, morate vlogi za odobritev financiranja predložiti zadnji izpisek prejemkov ZPIZ ali bančni izpisek vašega osebnega računa.

 • Sem študent in potrebujem nov avto. Ali lahko dobim leasing?

  Vsaka oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem lahko poda vlogo za odobritev financiranja predmeta leasinga, ki bo obravnavana v skladu s pravili in pogoji družbe DH Leasing za odobritev financiranja. V primeru, da ste študent, morate pred morebitno odobritvijo financiranja predmeta leasinga zagotoviti ustrezno zavarovanja – kreditno sposobnega poroka in ustrezno višino pologa.

O družbi DH Leasing

Družba DH Leasing d.o.o. je v 100 % lasti Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.
Vlogo za financiranje oddate v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice, ki kot pogodbeni partner za DH Leasing d.o.o. sprejema in opravlja identifikacijo strank.

DH LEASING d.o.o.
Miklošičeva cesta 5
1000 Ljubljana

Zastopniki:
- Peter Puhovski, direktor
- Mihael Rožič, direktor
- Andrej Pivčevič, prokurist

Telefon: 01 320 01 52
Elektronski naslov: leasing@dh.si

Poglavitna dejavnost družbe je opravljanje storitev finančnega zakupa / leasinga, za kar ima od 28. 10. 2019 dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in nudenje svetovalnih ter finančnih storitev.

TRR / IBAN: SI56 6100 0000 2159 567
Davčna številka: SI57360588
Matična številka: 1306081
Leto ustanovitve: 1998
Šifra dejavnosti: 64.910 (dej. finančnega zakupa)
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana, reg. št. vpisa srg 061/14813800 (200712469)
SWIFT BIC KODA: HDELSI22