DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri

Obveščamo vas, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del, ki bodo potekala v petek, 19. 7.2024, po 21.00 uri moteno delovanje spletnih in mobilnih bank. Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti in se zahvaljujemo za razumevanje.

Pojdi na glavno vsebino

Trajnostno poslovanje

Za blaginjo te in prihodnjih generacij.

Trajnost

Trajnostna strategija

Predstavitev trajnostne strategije hranilnice

V Skupini DH zavzeto sledimo svojemu poslanstvu. Želimo vam ponuditi širok nabor kvalitetnih finančnih storitev po dostopnih cenah. S trajnostno naravnanim poslovanjem, ki ga gradimo na ljudeh, soustvarjamo blaginjo te in prihodnjih generacij ter pospešujemo razvoj podjetništva in inovativnosti v Sloveniji.

Prehod v nizkoogljično družbo vidimo kot priložnost. Priložnost, da s premišljeno in preudarno prilagoditvijo poslovanja postanemo še boljši, obenem pa zaščitimo okolje ter s tem povečamo možnosti za dolgoročno preživetje družbe.

Odločno smo stopili na pot preobrazbe. Uresničevanje trajnostnih ciljev nam bo omogočilo pravočasno prilagoditev poslovnega modela in prehod med zelene finančne ustanove. S tem bomo izboljšali kvaliteto odnosov z vsemi deležniki v družbi ter, kar je najbolj pomembno, pomagali ohranjati svet tak, kot ga poznamo da, tudi za prihodnje generacije.

#DobroHočemo in sporočamo


Trajnostni cilji Skupine DH

E - okolje

S - družba

G - upravljanje


Zavedamo se, da smo lahko pri uresničevanju trajnostnih ciljev uspešni samo s sodelovanjem z vsemi deležniki.

#DHDružina

Trajnostno poslovanje gradimo na ljudeh, zato smo ponosni, da DH Družino danes predstavlja že 352 zaposlenih, naša naloga pa je skrbeti za zadovoljne stranke, ki vsak dan stopate v kontakt z nami.

Ker za zadovoljstvo strank lahko skrbijo le zadovoljni zaposleni, so naši ključni trajnostni cilji:

  • Motivacija in osebni razvoj zaposlenih, kar dosegamo z zagotavljanjem odličnih delovnih razmer, stimulativnim nagrajevanjem in različnimi oblikami napredovanja ter rednim izvajanjem strokovnih in drugih izobraževanj.
  • Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih, kjer skupaj s sindikatom DH izvajamo program #DHGiba, namenjen spodbujanju telesne aktivnosti zaposlenih.
    Zaposlenim omogočamo brezplačni dostop do zdravnikov specialistov, različne oblike dela od doma, skrbimo za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, v pisarnah pa jih redno čaka tudi košarica sadja.
  • Enakost spolov, kjer skrbimo za uravnoteženo zastopanost obeh spolov na vseh nivojih delovnih mest.

 

Stranke

Želimo biti enostavno prava izbira za prebivalstvo in podjetništvo, pri čemer stavimo na dostopnost in prijaznost. Pri nas ljudje delajo za ljudi in izjemno ponosni smo, da smo najbolj zaupanja vredna banka v Sloveniji.

Svojo dostopnost razvijamo v smeri 3D: dostopni v digitalnem svetu, dostopni v poslovalnicah, dostopni cenovno.

Cenovna dostopnost in finančna vključenost

Stremimo k razvoju in ponudbi kvalitetnih, varnih in cenovno dostopnih storitev in produktov. Ranljivim in interesnim skupinam strank nudimo stalne ugodnosti pri poslovanju (mladi, mladi zaposleni, upokojenci, člani sindikatov delničarjev, društev delovnih invalidov in gasilskih društev).

Digitalna dostopnost

Strankam omogočamo poslovanje s spletno in mobilno banko ter mobilno denarnico, v katero so vključena tudi Flik plačila. S širjenjem in stalnim posodabljanjem digitalnih rešitev zagotavljamo lahko dostopne izdelke in storitve ter enostavnejši in finančno ugodnejši način poslovanja.

Fizična dostopnost

Širok dostop do finančnih storitev ohranjamo tudi z razširjeno mrežo poslovalnic, bankomatov in kontaktnega centra. Tržni delež poslovalnic DH tako presega 8 %, v letu 2023 pa smo bistveno izboljšali tudi dostopnost našega kontaktnega centra, katerega odzivnost presega 95%, kar vključuje odgovorjene in uspešno vrnjene povratne klice.


#DobroHočemo

V družbi želimo sodelovati in ji pomagati. Zato smo v letu 2023 začeli z razvojem družbeno odgovornega programa #DobroHočemo, v okviru katerega izvajamo ključne družbeno odgovorne aktivnosti. Sodelujemo pri humanitarnih prizadevanjih za pomoč posameznikom in društvom ter podpiramo različne družbeno odgovorne projekte in aktivnosti.

V Skupini DH smo v letu 2023 za donacije in sponzorstva namenili več kot 430.000,00 EUR, pri čemer smo prednostno podprli prizadete v avgustovskih vremenskih ujmah.


 

Trajnostno financiranje in zeleni produkti

V Skupini DH prehod v nizkoogljično družbo vidimo kot priložnost, pri čemer se zavedamo, da na okolje in podnebje najbolj vplivamo s spodbujanjem in doslednim izvajanjem trajnostno naravnanega financiranja.

Kako pomembno je to področje, smo vedeli že leta 2011, ko smo v svojo ponudbo uvedli prve trajnostne kreditne produkte za fizične osebe, pod skupnim imenom Eko krediti, s katerimi smo financirali nakup čistilnih naprav, toplotnih črpalk in solarnih panelov ter električnih in hibridnih vozil.

Ponosni smo na prve uspešne zgodbe financiranja energetskih projektov. S pomočjo zunanjih strokovnjakov smo izbranim poslovnim strankam uspešno pomagali pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, pri čemer stavimo na uspešno sodelovanje, gradnjo zaupanja in napredek korak za korakom.

Tudi v nadaljevanju bomo komitente podpirali pri zelenem prehodu, tako da bomo produkte ustrezno prilagajali potrebam, upoštevali obstoječo in prihajajočo zakonodajo ter se stalno izobraževali o možnih rešitvah za zmanjšanje okoljskega odtisa.


Vpliv poslovanja Skupine DH na okolje

V Skupini želimo v kar največji meri zmanjšati negativne vplive našega poslovanja na okolje. Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela, vendar verjamemo, da smo na pravi poti.

Z lastnimi sončnimi elektrarnami tako danes zadostimo 13 odstotkom skupne porabe električne energije Skupine DH. Naš cilj je, da ta odstotek postopno povečujemo in postanemo energetsko čimbolj samozadostni.

Z digitalizacijo prehajamo v brezpapirno poslovanje in tako zmanjšujemo porabo papirja, s prehodom na stekleno embalažo pa znižujemo porabo plastike.