DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Najbolj zaupanja vredna
banka v Sloveniji

In najbolj priporočana, že osmo leto zapored, po neodvisni raziskavi "All Finance | Banke 2023".

Nagrade od 2016 do 2019Nagrade od 2020 do 2023
Po neodvisni raziskavi "All Finance | Banke 2023" podjetja Valicon.

Zaupanja vredna banka

Zakaj smo prava izbira?

Ljudje nam zaupajo in v financah je to najbolj pomembno. Za vas to pomeni največji občutek varnosti in uresničeno željo. Ob vsakem mejniku v življenju, ko je treba globlje seči v žep, da se uresničijo dolgoletne sanje, smo z vami. Pomagamo vam zgraditi življenje, ki ga želite in kot ga želite. Tu smo za tiste, ki si drznete sanjati lepšo prihodnost.

Prava izbiraPrava izbira

Z nami so finančne odločitve lažje

Upravljanje z denarjem je nujen in pomemben del življenja, a velikokrat tako zapleten, da ga razume le ta, ki se s tem ukvarja vsak dan. Pomagali vam bomo do boljših odločitev glede financ. Odgovorili vam bomo na vsa denarna vprašanja, da bo vaša prihodnost varna in udobna.


Najbolj prijetna uporabniška izkušnja

Vedno vam bomo stali ob strani. Tako s prijaznimi svetovalci kot s sodobnimi aplikacijami. Naš cilj je ustvariti za vas najbolj prijetno, enostavno in varno uporabniško izkušnjo, dosegati najvišjo oceno zadovoljstva in ostati najbolj zaupanja vredna banka v Sloveniji.


Poslanstvo

Naše poslanstvo

Soustvarjati blaginjo te in prihodnjih generacij. Pospeševati razvoj podjetništva in inovativnosti v Sloveniji. Vse to s širokim naborom finančnih storitev in trajnostno naravnanim poslovanjem, ki ga gradimo na ljudeh.


Vizija

Naša vizija

Postati prava izbira za prebivalstvo in podjetništvo glede vseh finančnih potreb strank - kot samostojna, zaupanja vredna slovenska finančna skupina s trajnostnim financiranjem, inovativnimi rešitvami in razvejano poslovno mrežo.


Vrednote

Naše vrednote

Smo ljudje za ljudi. Na tem temeljijo vse naše vrednote: varnost in odgovornost, dostopnost in prijaznost, skrb za zaposlene, trajnostna naravnanost, odzivnost in naprednost.

Zgodovina

DH je finančna ustanova z več kot 30-letno tradicijo uspešnega poslovanja.

Hranilnico je novembra 1990 v okviru ZSSS ustanovilo 28 ustanovnih članov sindikatov ter Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije. Poslovati je začela februarja 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 hranilno kreditnih služb.

Sindikati še danes predstavljajo največji, zelo pomemben steber lastniške strukture hranilnice, ki zagotavlja stabilnost in kontinuiteto poslovnega modela, ljudem prijazne finančne ustanove. V obstoječi delniški strukturi, ki ima danes okoli 500 delničarjev, pa se v okviru ostalih dveh stebrov postopno krepi tudi delež fizičnih in v zadnjih letih tudi pravnih oseb, ki vsak ločeno predstavljata že okoli 30 % delniške strukture.

Razvojno pot Delavske hranilnice lahko na kratko razdelimo v tri obdobja.

Zgodovina

1990 do 2005

Obdobje od leta 1990 do 2005 so zaznamovali majhni, a pomembni razvojni koraki na bančnem trgu. Število družbenikov se je povečevalo vse do leta 2000, ko se je hranilnica, v skladu z bančnim zakonom, preoblikovala v delniško družbo ter pridobila dovoljenje za opravljanje plačilnega prometa. S kasnejšo pridobitvijo licenc za opravljanje osnovnih bančnih poslov je hranilnica postala enakopraven bančni subjekt na slovenskem bančnem trgu. Vključila se je v jamstveno shemo bank in hranilnic, postala je članica Združenja bank Slovenije. Leta 2000 je pripojila Mariborsko hranilnico in posojilnico. Konec leta 2005 je bilo v hranilnici 35 zaposlenih, v poslovni mreži je imela pet poslovalnic, njena bilančna vsota je znašala 86 mio EUR.

2005 do 2016

V obdobju od leta 2005 do 2016 je hranilnica začela intenzivno širitev svoje poslovne mreže in v očeh prebivalstva in pravnih oseb postopno pridobivala ugled uspešne in varne bančne institucije. S spremenjenim poslovnim modelom je prebivalstvu, samostojnim podjetnikom in majhnim ter srednjim podjetjem ponudila bančne storitve po ugodnejših cenah. Postala je najugodnejša bančna institucija na slovenskem bančnem trgu, kar so potrjevale številne raziskave Banke Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, časnika Moje Finance. V tem obdobju se je poleg sindikalnega stebra lastništva, krepil tudi steber fizičnih oseb, vlagateljev, ki so v hranilnici prepoznali primeren poslovni model in ustrezno dividendno politiko, ki jo hranilnica vodi še danes. Konec leta 2016 je imela hranilnica 297 zaposlenih. V poslovni mreži je bilo 38 poslovalnic, njena bilančna vsota se je zaustavila pri 999 mio EUR.

2017 do danes

V zadnjem obdobju, od leta 2017 pa do danes, se je hranilnica ob uspešnem trženju svoje razvejane poslovne mreže, usmerila v pospešen razvoj digitalnih kanalov ter uvedbo novih bančno-zavarovalnih in leasing produktov ter trženje vzajemnih skladov, s čimer je zaključila svojo preobrazbo v sodobno finančno ustanovo. Z rastjo obsega poslovanja je v letu 2021 oblikovala Skupino Delavska hranilnica, v katero sta vključeni hranilnica in družba DH Leasing.

Delavska hranilnica se je na trgu pozicionirala kot domača, zaupanja vredna in tehnološko napredna bančna ustanova, ki strankam nudi kvalitetne finančne storitve po konkurenčnih cenah, delničarjem pa prinaša stabilen 5-% dividendni donos. V lastniško strukturo so se poleg sindikatov in fizičnih oseb začeli intenzivno vključevati tudi novi vlagatelji, pravne osebe, ki so pomembno okrepile tretji steber lastništva. Ta prinaša hranilnici dodaten ugled in stabilnost ter potrditev uspešnega razvoja.

Skrb za varno in uspešno poslovanje ter kvalitetno upravljanje vseh prevzetih tveganj ostaja prioriteta hranilnice, z novo razvojno strategijo za obdobje 2023-2027 pa skupina največ aktivnosti usmerja v uresničevanje ciljev trajnostne strategije in zelenega prehoda.