DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Vizitka, vodstvo, lastništvo

3 poslovni centri, 35 poslovalnic, 56 bankomatov in 352 zaposlenih z nasmehom.

Uprava banke

Vizitka

Osnovni podatki

Delavska hranilnica d. d. Ljubljana

Sedež uprave

Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

Kontaktni center

Telefon: 01 3000 200
Elektronski naslov: info@dh.si
Spletna stran: www.dh.si

Kabinet uprave

Telefon: 01 3000 201
Elektronski naslov: kabinet@dh.si

Poravnalni račun: SI56 6100 0610 0000 062
Davčna številka: 47523638
ID za za DDV: SI47523638
Matična številka: 5448557
Leto ustanovitve: 1990
Šifra dejavnosti: 64.190
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana, reg. št. vpisa srg 9013/90 (200107572)
SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0610 0000 062

Uprava

Renato Založnik

Renato Založnik, predsednik uprave

Predsednik uprave Renato Založnik je magister poslovnih ved, ki je v 27 letih poslovne kariere sodeloval v številnih domačih in mednarodnih projektih, tako v gospodarstvu kot v finančnem sektorju. Več kot 20 let že deluje na področju bančništva in plačilnih sistemov, od tega že 16. leto v Delavski hranilnici, na različnih vodstvenih delovnih mestih. Po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije je v marcu 2017 nastopil funkcijo člana uprave hranilnice, od novembra 2017 pa je po imenovanju na nadzornem svetu že drugič prevzel funkcijo predsednika uprave za petletni mandat.


Jasna Mesić

Jasna Mesić, članica uprave

Članica uprave Jasna Mesić je diplomirana ekonomistka, ki ima več kot 30 let delovnih izkušenj. Praktično celotno svojo kariero deluje v bančništvu, to pot pa je začela leta 1989 v Narodni banki Slovenije. V letu 2004 je s strani Slovenskega inštituta za revizijo pridobila naziv preizkušena računovodkinja. Delavski hranilnici se je kot članica uprave pridružila leta 2010, z novembrom 2022 pa je nastopila že tretji petletni mandat.


Nadzorni svet

  • Boris Frajnkovič, predsednik (od 19. 2. 2024)
  • Janez Krevs, namestnik predsednika (od 19. 2. 2024)
  • Andreja Mušič, članica
  • Sonja Kos, članica
  • prof. dr. Katarina Zajc, članica
  • Marjan Gojkovič, član

Organizacijska struktura


Lastniška struktura

Delavska hranilnica d. d. Ljubljana je delniška družba.

Na dan 29. 2. 2024 znaša:

  • osnovni kapital: 24.035.261,25 EUR
  • število delnic: 575.981
  • število delničarjev: 477

Največji delničarji hranilnice so sindikati z 39-% deležem, druge pravne osebe imajo 33-% delež, fizične osebe pa 28-% delež.