DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Jamstvena shema za mlade

Za mlade do 38 let. Za prvi nakup nepremičnine.
Z garancijo države in banko, ki ji najbolj zaupate.

Kako do kredita?

Komu je namenjena jamstvena shema za mlade

Komu je ta kredit namenjen?

Kredit je namenjen mladim, ki imate še nizko kreditno sposobnost ali pa kredita še ne morete dobiti. Lahko ste posameznik ali član mlade družine, zaposlen za določen ali nedoločen čas. Obvezni so državljanstvo in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter starost od 18 do 38 let. Kredit lahko najamete le za nakup prve nepremičnine, po tem zakonu le enkrat in pri eni banki. Zagotoviti morate plačilo najmanj 20 % glavnice kredita. Do kredita sta upravičeni dve skupini:

1. Za mlade, ki težko dobijo kredit.

Do tega kredita ste upravičeni, če je vaša povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit enaka ali nižja od 150 % zadnje povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Drug pogoj je, da vaš skupni obdavčljivi dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine v letu pred najemom kredita (po zakonu, ki ureja dohodnino), ni presegel 150 % zadnje znane povprečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge.

2. In za mlade družine.

Za mlado družino se šteje skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki/posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu. Kredit lahko dobi mlada družina, kateri člani bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, financirane s tem kreditom.

Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

Kaj potrebujem za pridobitev kredita?

 • Izpolnjeno vlogo za odobritev kredita
 • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • Davčno številko
 • Zadnje 3 plačilne liste in potrjen obrazec Potrdilo o plači s strani delodajalca
 • Odstopno izjavo in upravno-izplačilno prepoved (potrjeno od delodajalca)
 • Kupoprodajna pogodba nakupa nepremičnine
 • Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da vi in člani vaše družine (zakonec, zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po jamstveni shemi) niste lastniki primerne nepremičnine, ali pa ste lastniki nepremičnine, ki je po uporabni površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja
 • Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je financirana s kreditom jamstvene sheme za mlade, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Kako najhitreje do kredita?

Tovrstni krediti običajno zahtevajo malo več dokumentacije, a brez skrbi.
Vse potrebno vam bomo razložili sproti in vam pomagali na poti do kredita.
Obiščite nas ali nas pokličite!

Kje je najbližja poslovalnica?Kontaktni center

Zavarovanje kredita

Kaj potrebujem za zavarovanje kredita?

 • Cenitveno poročilo, ki ni starejše od 1 leta (če ga ne naroči banka)
 • Kopijo zavarovalne police za nepremičnino in originalno vinkulacijsko potrdilo v korist banke ter potrdilo o plačani premiji
 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen če gre za stavbo, zgrajeno pred letom 1967, ali stanovanje v stanovanjskih objektih z več kot 20 stanovanji)
 • Uporabno dovoljenje (za enostanovanjske hiše s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po 1. 6. 2018 in vse večstanovanjske objekte z manj kot 20 stanovanji)
 • Lokacijsko informacijo (za stavbno zemljišče)
 • Kupoprodajno pogodbo
 • Zemljiškoknjižni izpisek

Če je karkoli od naštetega nejasno, pokličite ali pišite prijaznim svetovalcem v našem kontaktnem centru in z veseljem vam bodo dodatno pojasnili pogoje. Na voljo smo vam tudi osebno v poslovalnici ali preko klica. Prilagodimo se vašemu priljubljenemu načinu komunikacije, saj je naš cilj zagotoviti udobno in pozitivno izkušnjo z najemom kredita.

Kje je najbližja poslovalnica?Želim informacije po telefonu

Kako zamenjati banko?
Enostavno.

Je dozorel čas, da se preselite k nam? Smo priljubljena izbira za vse, ki iščete odlične pogoje poslovanja ter hitro, strokovno in prijazno obravnavo. Potrebujete le osebni dokument in davčno številko, nato pa vse uredimo namesto vas v najbližji poslovalnici.

Kje je najbližja poslovalnica?


Najhitrejše poti do banke so digitalne.

V DH imamo radi ravnotežje: na eni strani zelo oseben pristop, tako v poslovalnicah kot kontaktnem centru, na drugi pa napredna digitalna orodja za hitro in varno plačevanje ter nadzor na daljavo. Tu so mobilna banka, osebna spletna banka, poslovna spletna banka, za varno prijavo pa poskrbi Rekono račun.

Digitalne poti do bankeDigitalne poti do banke

Dobra banka

Dobri banki ljudje zaupajo.

Najboljši banki zaupajo najbolj.
Že osmo leto Slovenci najbolj zaupajo DH. Spoznajmo se!

Kje je najbližja poslovalnica?