DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov

Članom sistema SISBIZ omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, spodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Podatki v sistemu so zaupni, zato je dostop do sistema SISBIZ omogočen le članom in pooblaščenim osebam pri članu SISBIZ z uporabo digitalnega potrdila kvalificiranega izdajatelja.

Več o SISBIZ


Dostop do lastnih podatkov

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z ZCKR zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ.

Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu (oziroma njegovem pooblaščencu).

Registracija je možna s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek spletne aplikacije Banke Slovenije. Spletna aplikacija deluje 24/7, vse dni v letu, dostop se zaračunava v skladu z veljavno tarifo sistema izmenjave informacij.

Več o spletni aplikaciji Moj SISBIZ


Pravica do popravka podatkov v SISBIZ

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. To pravico lahko uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ ali s pisno pritožbo preko obrazca, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema.