DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Bančne garancije

Dober posel je včasih tvegan. Zavarujte se.
Naj nepredvidene težave ne ogrozijo poslovanja.

Kako do garancije?

Bančna garancija

Kaj je namen bančnih garancij?

Z izdajo bančne garancije se nepreklicno zavezujemo, da vam kot naročniku garancije pomagamo, ko svoji stranki oziroma upravičencu garancije ne morete poravnati obveznosti. Takrat namesto vas upravičencu izplačamo zahtevan znesek.

S sklenitvijo bančne garancije zmanjšujemo tveganje neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Tako iz poslovanja izločimo tveganje finančne in poslovne bonitete pogodbenih partnerjev. Z garancijo vam omogočamo tudi hitro in zanesljivo unovčljivost terjatve, kar je tudi dokaz, da ste resna in zaupanja vredna pogodbena stranka.

Garancija je dogovor treh.

Dobro je vedeti, da so pri garancijskem poslu udeležene tri stranke. Vi ste naročnik garancije, ki z našo banko sklenete pogodbo o izdaji garancije. Potem je tu še upravičenec garancije, ena od vaših strank, ki z garancijo zavaruje svoje interese v poslu, sklenjenem z vami. Mi nastopimo kot garant, ki z vami sklene pogodbo o izdaji garancije. Seveda morate za to predložiti ustrezna zavarovanja (zastava denarnih sredstev, nepremičnin, premičnin idr.).


 

Katero vrsto bančne garancije lahko izberem?

Vsaka garancija je edinstvena in prilagojena vašemu poslu. Njene glavne sestavine so znesek, datum zapadlosti in namen garancije, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti med vami in vašo stranko.

Storitvene garancije služijo zavarovanju izpolnitve vaših nefinančnih obveznosti:

  • Garancija za resnost ponudbe,
  • Garancija za dobro izvedbo del,
  • Garancija za odpravo napak v garancijski dobi,
  • Garancija za vračilo avansa.

Plačilne garancije služijo zavarovanju neizpolnitve vaših finančnih obveznosti:

  • Garancija za zanesljivost plačila,
  • Garancija za zavarovanje plačila kreditnih obveznosti,
  • Garancija za zavarovanje plačila carin, trošarin in drugih dajatev,
  • Garancija za zavarovanje plačila davčne obveznosti,
  • Garancija za zavarovanje plačila v tranzitnem postopku.

Kakšni so stroški bančnih garancij?

Ob sklenitvi pogodbe o izdaji bančne garancije poravnate strošek njene odobritve ali nepreklicne izjave o izdaji garancije v višini 2,00 % od zneska garancije, kar je običajno najmanj 100 EUR. V času trajanja garancije znašajo stroški vodenja garancije 1,00 % na leto od višine garancije, kar je letno najmanj 84 EUR. Strošek unovčitve garancije znaša 0,25 % od zneska garancije, to je najmanj 100 EUR.


Kako lahko dobim garancijo?

Z vami se bomo pogovorili individualno. Oglasite se v poslovalnici. Tako bomo najlažje dobili vpogled v vaše poslovanje in našli primerno bančno garancije. Pridite na kavo, s seboj pa prinesite izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev garancije.

Rezervirajte sestanek


Zakaj bi finančno bitko bíli sami?

Tu smo, da svetujemo, pomagamo in vam omogočimo najbolj pogumne poslovne odločitve.

S financiranjem pomagamo podjetjem, občinam, javnim združenjem in zavodom. Pa tudi društvom, sindikatom, zasebnim zavodom in ustanovam. Podpiramo samostojne podjetnike in zasebnike, kot so odvetniki, notarji in zdravstveni zasebniki. Pogovorimo se o prihodnosti.

Kje je najbližja poslovalnica?


Je dozorel čas,
da se preselite k nam?

Smo priljubljena izbira za vse, ki iščete odlične pogoje poslovanja ter hitro, strokovno in prijazno obravnavo. Potrebujete le osebni dokument in davčno številko, nato pa vse uredimo namesto vas v najbližji poslovalnici.

Kje je najbližja poslovalnica?


Najhitrejše poti do banke so digitalne.

V DH imamo radi ravnotežje: na eni strani zelo oseben pristop, tako v poslovalnicah kot kontaktnem centru, na drugi pa napredna digitalna orodja za hitro in varno plačevanje ter nadzor na daljavo. Tu so mobilna banka, osebna spletna banka, poslovna spletna banka, za varno prijavo pa poskrbi Rekono račun.

Digitalne poti do bankeDigitalne poti do banke

Dobra banka

Dobri banki ljudje zaupajo.

Najboljši banki zaupajo najbolj.
Že osmo leto Slovenci najbolj zaupajo DH. Spoznajmo se!

Kje je najbližja poslovalnica?