DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Dolgoročni krediti

Zagotovite si hitrejšo in varnejšo rast podjetja.
Olajšajte si financiranje razvoja in širitve na nove trge.

Rezervirajte sestanek

Dolgoročni kredit

Kaj je namen dolgoročnega kredita?

Za obdobje nad enim letom financiramo vse vaše investicijske potrebe. Dolgoročni kredit odobrimo na osnovi vašega poslovnega načrta, saj se za razliko od kratkoročnega črpa namensko. Višina zneska in ročnost sta odvisni od vaše kreditne sposobnosti. Določimo ju na podlagi:

 • podatkov o vašem poslovanju
 • poslovnega načrta ali investicijskega programa
 • bonitetne ocene
 • zavarovanja, ki nam ga ponudite.

Pri obrestni meri lahko izbirate med nespremenljivo in spremenljivo. Odvisno od ročnosti kredita in vaših želja. Odplačilo kredita je praviloma obročno.

Kateri dolgoročni krediti lahko izberem?

Dolgoročne kredite delimo na tri skupine:

Kredit za obratna sredstva

Namenjamo ga financiranju izdatkov za nakup materiala, trgovskega blaga ali storitev, izdatke za plače in davčne obveznosti. Obdobje vračanja traja do 3 leta oz. izjemoma 5 let.

Investicijski kredit

Namenjamo ga izdatkom za nakup oziroma izgradnjo poslovnih in proizvodnih prostorov, nakup zemljišč z namenom nadaljnje gradnje, nakup opreme ipd. Obdobje vračanja traja do največ 10 let.

Premostitveni kredit

Je koristen v primeru likvidnostnih težav, ko imate vezan depozit in sredstev še ne morete uporabiti, ko bi jih potrebovali. Obdobje vračanja traja do zapadlosti depozita ali dlje, pod pogojem, da podaljšate tudi dobo vezave depozita tako, da bo izenačena z ročnostjo kredita.


Kako zavarujem kredit?

Vrsta in višina zavarovanja je odvisna od vaše plačilne sposobnosti, višine kredita in dobe njegovega trajanja. Za zavarovanje vašega kredita obstaja veliko možnosti, ki jih lahko tudi kombiniramo:

 • vezava namenskega depozita za obdobje trajanja kredita,
 • zastava drugih denarnih sredstev v evrih (npr. rente, potrdila o vlogi),
 • zastava premičnin ali nepremičnin (hipoteka),
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • plačilo zavarovalne premije zavarovalnici,
 • vinkulacija police življenjskega zavarovanja v korist Delavske hranilnice,
 • osebno poroštvo plačilno sposobnih porokov,
 • menice kreditojemalca ali druge fizične ali pravne osebe,
 • cesija (odstop kakovostnih terjatev),
 • asignacija (odstop pričakovanih pogodbenih prihodkov),
 • druge vrste zavarovanj po dogovoru.

Kako lahko dobim dolgoročni kredit?

Z vami se bomo pogovorili individualno. Oglasite se v poslovalnici. Tako bomo najlažje dobili vpogled v vaše poslovanje in našli primeren dolgoročni kredit. Pridite na kavo, s seboj pa prinesite izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev kredita.

Rezervirajte sestanek


Zakaj bi finančno bitko bíli sami?

Tu smo, da svetujemo, pomagamo in vam omogočimo najbolj pogumne poslovne odločitve.

S financiranjem pomagamo podjetjem, občinam, javnim združenjem in zavodom. Pa tudi društvom, sindikatom, zasebnim zavodom in ustanovam. Podpiramo samostojne podjetnike in zasebnike, kot so odvetniki, notarji in zdravstveni zasebniki. Pogovorimo se o prihodnosti.

Kje je najbližja poslovalnica?


Je dozorel čas,
da se preselite k nam?

Smo priljubljena izbira za vse, ki iščete odlične pogoje poslovanja ter hitro, strokovno in prijazno obravnavo. Potrebujete le osebni dokument in davčno številko, nato pa vse uredimo namesto vas v najbližji poslovalnici.

Kje je najbližja poslovalnica?


Najhitrejše poti do banke so digitalne.

V DH imamo radi ravnotežje: na eni strani zelo oseben pristop, tako v poslovalnicah kot kontaktnem centru, na drugi pa napredna digitalna orodja za hitro in varno plačevanje ter nadzor na daljavo. Tu so mobilna banka, osebna spletna banka, poslovna spletna banka, za varno prijavo pa poskrbi Rekono račun.

Digitalne poti do bankeDigitalne poti do banke

Dobra banka

Dobri banki ljudje zaupajo.

Najboljši banki zaupajo najbolj.
Že osmo leto Slovenci najbolj zaupajo DH. Spoznajmo se!

Kje je najbližja poslovalnica?