DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Rezultati poslovanja Skupine DH v prvem četrtletju

29. 04. 2024

V prvem četrtletju 2024 smo v Delavski hranilnici poslovali zelo uspešno in ustvarili 10,8 mio EUR bruto dobička. Poslovne načrte je dosegla tudi hčerinska družba DH Leasing, ki je ustvarila 259 tisoč EUR bruto dobička. Bilančna vsota hranilnice znaša 2,2 mrd EUR. Viri so porastli za 28 mio, na drugi strani pa smo kreditni portfelj povečali za 10 mio EUR. Delež tako imenovanih slabih kreditov hranilnice (NPL) znaša 0,79 % in še naprej ostaja med najnižjimi v bančnem sistemu.

Več informacij, skupaj s kazalniki uspešnosti, vam je na voljo tukaj.