DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Sprememba osnovnega kapitala in števila delnic z glasovalno pravico

05. 11. 2020

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.10.2020 je bilo v sodni register vpisano povečanje osnovnega kapitala družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, tako da novi osnovni kapital znaša 21.948.798,22 EUR. Nove delnice so bile dne 2.11.2020 izdane v KDD – centralno klirinško depotni družbi. Z izdajo novih delnic se je povečalo število delnic z glasovalno pravico za 40.000, tako da skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 525.981.