DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Skupščina DH je potrdila izplačilo dividende

25. 11. 2021

Danes, 25. 11. 2021, je potekala 23. skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji in pooblaščenci, ki skupaj predstavljajo 77,68 % delniškega kapitala.

To je bila letos že druga skupščina, ki je bila sklicana z namenom odločanja o delitvi nerazporejenega dela dobička. Hranilnica je delničarjem v mesecu juliju skladno z makrobonitetno omejitvijo Banke Slovenije izplačala najvišji dovoljeni znesek v višini 1,79 EUR na delnico. Delničarji so na današnji skupščini soglasno potrdili še izplačilo dividende v višini 8,21 EUR na delnico, ki bo izplačana v mesecu decembru. S tem hranilnica tudi za poslovni leti 2019 in 2020 sledi uveljavljeni 5 % dividendni politiki.

Delavska hranilnica v prvih desetih mesecih letošnjega leta posluje uspešno ter je kljub oblikovanju oslabitev ustvarila 6,2 mio EUR bruto dobička, kar je 24 odstotkov več kot v enakem odboju lani. Ob tem delež nedonosnih kreditov z 0,95 % še naprej ostaja precej pod povprečjem bančnega sistema.

Veseli nas, da smo skupščino, ki je potekala v Beli dvorani hotela Union, uspeli v teh razmerah varno izpeljati.