DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Preklic sklica 20. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

21. 05. 2019

Z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana preklicuje sklic 20. seje skupščine za dan 20. 6. 2019, objavljen dne 21. 5. 2019.

Datum novega zasedanja skupščine, z enakim dnevnim redom, bo v petek, 21. 6. 2019 ob 11. uri, v poslovni stavbi »Dom sindikatov« - sejna dvorana v šestem nadstropju, na naslovu Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Informacija o preklicu skupščine bo od 21. 5. 2019 dalje objavljena na spletni strani AJPES in spletni strani družbe.

Ljubljana, dne 21. 5. 2019