DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo za javnost o prodaji večinskega deleža v družbi Pomurske mlekarne d.d.

12. 07. 2018

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana oz. njena odvisna družba DH-Storitve d.o.o. je v letošnjem letu pričela postopek prodaje 60,62 % deleža v družbi Pomurske mlekarne d.d. V prodajnem postopku je bil kot najugodnejši ponudnik izbran kupec, družba RRC d.o.o.

Delavska hranilnica je v zadnjih letih aktivno sodelovala pri reševanju poslovnih in finančnih težav Pomurskih mlekarn, v katere so te zašle pred leti. V tem času je finančno podpirala poslovanje, kot finančna ustanova pa je želela poiskati odgovornega lastnika, ki bi poskrbel za prihodnje uspešno poslovanje družbe.

V postopku prodaje izbrana družba RRC se je v preteklem obdobju v domačem poslovnem okolju že predstavila kot resen investitor, celotna skupina pa se uspešno ukvarja z vrsto dejavnosti.

Investitor podpira sprejeto vizijo in aktualne razvojne usmeritve Pomurskih mlekarn. Ob nakupu deleža se je tako zavezal k razvoju mlekarn ter zagotavljanju nadaljnje rasti in finančne stabilnosti. V skladu z obsegom poslovanja bo zadržal obstoječe število zaposlenih, načrtuje pa tudi dodatna vlaganja v posodobitev proizvodnje, s ciljem zagotoviti večjo učinkovitost poslovanja.

V prihodnjem petletnem obdobju namerava posodobiti in osvežiti paleto izdelkov za slovenske potrošnike, ohraniti sloves visokokvalitetnega slovenskega proizvajalca mleka in mlečnih izdelkov ter s tem še naprej krepiti ugled lastne blagovne znamke.

Pri tem se zaveda pomembnosti mlekarn za lokalno okolje ter interesov deležnikov, zlasti zaposlenih, kmetov in dobaviteljev, brez katerih uspešnega poslovanja mlekarn ni mogoče doseči. Nameni investitorja so dolgoročni, njegov interes pa je doseganje ravnotežja med vsemi deležniki in uspešna prihodnja rast poslovanja ter razvoj družbe.