DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

30. 04. 2018

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih in druge veljavne zakonodaje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne 25. 4. 2018 na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov od družbe FLEETMAN, prodaja in oddaja vozil v najem, zakup in prodaja medijskega prostora, komunikacij in energije, d.o.o., Kadilnikova ulica 1, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, s katerim jo ta obvešča, da je v postopku izdaje novih delnic pridobila 36.000 delnic in da bo po vpisu povečanja kapitala v sodni register in vpisu delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev presegla prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic delničarja bo po vpisu povečanja kapitala v sodni register in vpisu delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev znašal 8,41 odstotka.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana www.delavska-hranilnica.si najmanj 5 let od datuma objave.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana