DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

03. 12. 2020

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557 ob pregledu stanja delniške knjige hranilnice na dan 30.11.2020 ugotavlja, da se je delež družbe Myworld Holdings Ltd, 5th floor Finsbury square, London EC2A 1AF zmanjšal pod 5-odstotni lastniški delež v hranilnici in s tem pod prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic družbe Myworld Holdings Ltd na dan 30.11.2020 znaša 4,68 % vseh izdanih delnic hranilnice.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani hranilnice www.delavska-hranilnica.si najmanj 5 let od datuma objave.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana