DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

26. 06. 2019

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih in druge veljavne zakonodaje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne, 21. 6. 2019 na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov od delničarja Branka Čeha prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, s katerim jo ta obvešča, da je skupaj z Bojanko Čeh in družbo FEAL-INŽENIRING d.o.o., ki se v skladu z relevantno zakonodajo štejeta za z delničarjem povezani osebi, presegel prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic navedenih oseb skupaj znaša 6,96 odstotka.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana www.delavska-hranilnica.si najmanj 5 let od datuma objave.