DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

23. 05. 2019

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih in druge veljavne zakonodaje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne 22. 5. 2019 na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov od družbe Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, s katerim jo ta obvešča, da je v postopku izdaje novih delnic v svojem imenu za svoj račun ter v imenu in za račun pokojninskih skladov v upravljanju skupaj pridobila 40.000 delnic in da bo po vpisu delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev presegla prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic Modre zavarovalnice, d.d. in pokojninskih skladov v njenem upravljanju bo po vpisu delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev znašal 8,23 odstotka.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana www.delavska-hranilnica.si najmanj 5 let od datuma objave.