DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

20. 11. 2018

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih in druge veljavne zakonodaje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne 19. 11. 2018 od družbe Myworld Holdings Ltd, 5th floor Finsbury square, London EC2A 1AF, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, s katerim jo ta obvešča, da je na dan 17. 8. 2018 presegla prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic družbe Myworld Holdings Ltd po preseganju pomembnega deleža znaša 5,75 odstotka vseh izdanih delnic Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana www.delavska-hranilnica.si najmanj 5 let od datuma objave.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana