DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

11. 09. 2018

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih, Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in druge veljavne zakonodaje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je dne 11. 9. 2018 od delničarja SVIZ Slovenije (matična št. 5322553000), Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev. Delničar SVIZ Slovenije je skupaj z delničarjem SVIZ Sindikat Območni odbor Ljubljane in okolice (matična št. 5488664000), Bobenčkova 14, 1000 Ljubljana (oba delničarja sta povezani osebi) dne 31. 8. 2018 presegel mejo kvalificiranega deleža hranilnice 10 odstotkov in s tem tudi prag pomembnega deleža. Delež glasovalnih pravic obeh delničarjev znaša od 31. 8. 2018 10,01 odstotka vseh delnic Delavske hranilnice d.d. Ljubljana (9,66 odstotkov SVIZ Slovenije in 0,35 odstotkov SVIZ Sindikat Območni odbor Ljubljane in okolice).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana www.dh.si najmanj 5 let od datuma objave.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana