DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

29. 08. 2018

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5448557, ob pregledu stanja delniške knjige hranilnice ugotavlja, da je delničar Myworld Holdings Ltd, 5th floor, Finsbury square, London dne 17. 8. 2018 presegel 5-odstotni lastniški delež v hranilnici in s tem prag pomembnega deleža.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (www.dh.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana