DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2018

30. 04. 2019

Na podlagi veljavne zakonodaje družba Delavska hranilnica d.d. Ljubljana objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2018

Letno poročilo 2018

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Uprava hranilnice