DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2017

30. 04. 2018

Na podlagi veljavne zakonodaje družba Delavska hranilnica d.d. Ljubljana objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2017.

Letno poročilo 2017

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Uprava hranilnice