DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine

30. 05. 2019

Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v skladu z določili 300. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja s strani delničarja Myworld Holdings Limited, 3rd Floor, 40 Bank Street, London E14 5NR prejeti nasprotni predlog sklepa k 7. točki (Spremembe in dopolnitve statuta v členu 11.) sklica 20. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo v petek, 21. 6. 2019 ob 11. uri, v poslovni stavbi »Dom sindikatov« - sejna dvorana v šestem nadstropju, na naslovu Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog delničarja