DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Napoved spremembe Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa

28. 07. 2023

Spoštovane stranke,

obveščamo vas o spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa.

Novi Splošni pogoji stopijo v veljavo 15. 8. 2023, pri čemer so ključne spremembe sledeče:

7. člen: Usklajena so pravila glede pretvorbe valut v primeru, da ni zagotovljenega kritja za izvršitev plačilnega naloga v valuti naloga.

8. člen:

  • Dodano je besedilo, da Hranilnica pri svojem poslovanju upošteva EU/FBE, OZN in OFAC listo omejevalnih ukrepov;
  • Posodobljena so pravila za izdajatelje UPN nalogov.

13. člen:

  • Posodobitve glede plačevanja z debetno kartico Mastercard na spletu in Mastercard Identity Check;
  • Opredelitev odgovornosti uporabnika za škodo v primeru kraje, izgube ali zlorabe debetne kartice;
  • Uskladitev teksta glede pravice hranilnice do blokade karticez določili 134. člena ZPlaSSIED;
  • Navedena je nova možnost preverjanja kartičnih transakcij v primeru suma na zlorabo (SMS obvestilo s potrditvijo transakcije);
  • Dodano, da pri plačevanju z debetno kartico Mastercard, hranilnica ne odgovarja za kakovost blaga in storitev, plačanih s kartico, da hranilnica ni odgovorna za učinke iz poslov glede trgovanja s finančnimi instrumenti, plačanih s kartico, ter da se finančne reklamacije rešujejo na podlagi pravil sheme Mastercard.

16. člen: Dodano, da se pri kartičnih transakcijah opravljenih na prodajnem mestu ali bankomatu, kjer se izvaja valutna konverzija v katerikoli valuti držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EZPT), ki ni euro, uporabnika obvesti s SMS-om; dodana je možnost odjave od prejemanja teh sporočil.

17. člen: Dodano, da za druge plačilne transakcije hranilnica dodatno zaračunava tudi nadomestila, ki jih za izvršitev plačilne transakcije zaračunavajo druge banke ali drugi posredniki.

25. člen: Dodano, da se določbe poglavja 5.3 ZPlaSSIED ne uporabljajo za »druge plačilne transakcije«, kot jih določa ZPlaSSIED.

Napoved sprememb vam je na voljo na spletni strani in v vseh poslovnih enotah hranilnice. Spremembe so posebej označene.

Prijazen pozdrav, DH d.d.