DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Na skupščini DH d.d. potrdili izplačilo 11 EUR dividende na delnico

18. 06. 2024

Danes je potekala 26. skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji in pooblaščenci, ki skupaj predstavljajo 82,69 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so se s potrditvijo letnega poročila za leto 2023 seznanili z odličnim poslovanjem Skupine DH v preteklem letu, ki ga je skupina zaključila z najboljšim poslovnim izidom v zgodovini. Delavska hranilnica je v letu 2023 ustvarila bruto dobiček v višini 44,3 mio EUR hčerinska družba DH Leasing pa 900 tisoč EUR.

Skupščina hranilnice je za poslovno leto 2023 podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter soglašala s predlogom uprave, da se za dividende iz bilančnega dobička nameni 6.335.791,00 EUR oz. 11,00 EUR bruto na delnico, kar je 100 % več kot v lanskem letu.

Delničarji so se seznanili s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2023 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta ter potrdili predlagane spremembe Poslovnika o delu skupščine.

Za novo mandatno obdobje štirih let so delničarji ponovno imenovali dosedanje člane nadzornega sveta hranilnice Borisa Frajnkoviča, Andrejo Mušič, Sonjo Kos, Marjana Gojkoviča in Katarino Zajc. Prvič je bil v nadzorni svet hranilnice, prav tako za štiriletni mandat, imenovan Matej Golob Matzele.

Renato Založnik, predsednik uprave Delavske hranilnice: »V Skupini DH smo leto 2023 zaključili z daleč najboljšim poslovnim izidom v zgodovini. Dosegli smo začrtane poslovne cilje ter uresničevali poslanstvo ljudem prijazne in dostopne bančne ustanove. Z odgovornim in razpršenim kreditiranjem smo kljub rasti obrestnih mer kreditni portfelj povečali za dobrih 6 odstotkov oz. 54 mio EUR, medtem ko je ta v sistemu upadel. Delež tako imenovanih slabih kreditov hranilnice se je še dodatno znižal in z 0,8 odstotka ostaja eden najnižjih v bančnem sistemu. Kot največja bančna ustanova v večinski domači lasti tako uspešno sledimo viziji samostojne in zaupanja vredne bančne ustanove, čemur pritrjuje tudi naziv najbolj zaupanja vredne banke na slovenskem trgu, ki smo ga osvojili že deveto leto zapored. Delničarkam in delničarjem se v imenu uprave in zaposlenih v Skupini DH zahvaljujem za visoko podporo in zaupanje.«

Hranilnica tudi v letu 2024 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V prvih petih mesecih leta 2024 je ustvarila že 20,6 mio EUR bruto dobička, DH Leasing pa 500 tisoč EUR bruto dobička.  

Celoten zapisnik 26. Skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je na voljo na AJPESU.