DH Mobilni
Mobilna banka
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Izvedena 25. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

23. 06. 2023

V četrtek, 22. 6. 2023 je potekala 25. skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji in pooblaščenci, ki skupaj predstavljajo 76,20 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so se s potrditvijo letnega poročila za leto 2022 seznanili z odličnim poslovanjem Skupine DH v preteklem letu, ki je bilo ponovno najboljše v zgodovini hranilnice. Delavska hranilnica je v letu 2022 ustvarila bruto dobiček v višini 15,4 mio EUR (ROE 18,0 %), hčerinska družba DH Leasing pa 412 tisoč EUR.

Skupščina hranilnice je za poslovno leto 2022 podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter soglašala s predlogom uprave, da se za dividende iz bilančnega dobička nameni 3.167.895,50 oz. 5,50 EUR bruto na delnico, kar je 10 odstotkov več kot v preteklih letih.

Delničarji so se seznanili s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta ter potrdili predlagane spremembe statuta.

Renato Založnik, predsednik uprave Delavske hranilnice: »Naše poslanstvo je usmerjeno v prebivalstvo in podjetništvo. S široko poslovno mrežo in z inovativnimi rešitvami celovito odgovarjamo na vse finančne potrebe strank. Stopili smo na pot zelenega prehoda. Trajnostno naravnano poslovanje gradimo na ljudeh. Naši trajnostni cilji temeljijo na varovanju okolja, etičnem vodenju skupine in odgovornem odnosu do vseh deležnikov v družbi. Delničarkam in delničarjem se v imenu uprave in 350 zaposlenih v Skupini DH zahvaljujem za visoko podporo in zaupanje.«

Hranilnica tudi v letu 2023 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V prvih petih mesecih 2022 je ustvarila 10,9 mio EUR bruto dobička, DH Leasing pa 279 tisoč EUR bruto dobička.

Celoten zapisnik 25. Skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je na voljo na AJPESU.