DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Izvedena 24. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

27. 06. 2022

22. 6. 2022 je potekala 24. redna skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, na kateri so bili prisotni delničarji in pooblaščenci, ki skupaj predstavljajo 76,99 % delnic z glasovalno pravico. Skupščini je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, v prisotnosti notarke Barbare Andrič Velkovrh.

Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2021 ter sprejeli dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

V letu 2021 je hranilnica ustvarila dobiček v višini 9,1 mio EUR bruto oz. 7,5 mio EUR neto. Skupščina je soglašala s predlogom uprave, da se za dividende iz bilančnega dobička nameni 2.879.905,00 oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico.