DH Denarnik
Mobilna denarnica
Odpri
Pojdi na glavno vsebino

Dodatna razkritja v povezavi s Politiko prejemkov

06. 10. 2023

Skladno z zahtevami Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju: CRR uredba), Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica), razkriva podatke o prejemkih v letu 2022. Podatki veljajo na dan 31. 12. 2022.

Hranilnica razkritja, skladna s CRR uredbo, sicer objavlja v sklopu Letnega poročila Skupina Delavska hranilnica in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: Letno poročilo). Le ta so podana v posameznih poglavjih in v dodatnih razkritjih po posameznih členih, skladno z zahtevami CRR uredbe. Letno poročilo je objavljeno na spletni strani hranilnice. Hranilnica je razkritja, povezana s prejemki Skupine DH, skladno s členom št. 450 CRR uredbe, vključila že v Letno poročilo 2022 v poglavje Politika prejemkov. Celotni prejemki članov upravljalnega organa so razkriti poimensko in po vrstah prejemka v Letnem poročilu, poglavje 3. Ta razkritja pa predstavljajo dopolnitev kvantitativnih informacij z vrednostnimi podatki o variabilnem delu predmetnih prejemkov.

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(i)-(ii) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM1: Prejemki, dodeljeni za poslovno leto

Predloga EU REM1

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(v)-(vii) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM2: Posebna plačila zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije

Hranilnica v letu 2022 ni imela posebnih plačil zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije, zato ne razkriva predloge EU REM2.

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(iii)-(iv) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM3: Odloženi prejemki

Hranilnica v letu 2022 ni imela odloženih posebnih plačil zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije, zato ne razkriva predloge EU REM3.

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (i) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM4: Prejemki v višini 1 milijona EUR ali več

Hranilnica v letu 2022 nobenemu od zaposlenih ni izplačala prejemkov v višini 1 milijona EUR ali več, zato ne razkriva predloge EU REM4.

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (g) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM5: Informacije o prejemkih zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije

Predloga EU REM5